Traditsioonid

Lisaks argitegemistele ja ametlikele sündmustele on korporatsioon Lembelal ka traditsioonilisi üritusi, millest on oodatud osa võtma kõik akadeemilised organisatsioonid.

Traditsiooniks on saanud, et vastlapäeva tähistab korp! Lembela uisutamisega, kuhu on kutsutud kõik akadeemilised organisatsioonid oma sõprade ja tuttavatega. Keha soojendamiseks pakutakse teed ning maitsvaid vastlakukleid. Pärast uisutamist leiab aset seltskondlik järelüritus, kust ei puudu ka soe hõõgvein.

Lembeliug

Traditsiooniks on saamas korporatsioon Lembela poolt korraldatav veredoonorlusvõistlus akadeemiliste organisatsioonide vahel. Heategusid ei saa kunagi liiga palju olla! Doonorlusvõistluse kestvus on üks semester ning seejärel tehakse kokkuvõtted ja selgitatakse välja tublim akadeemiline organisatsioon, kelle liikmed on kõige innukamalt käinud verd andmas. Pärast võistlust toimub kokkuvõttev üritus, mida kutsume temaatiliselt Verepidu.

Kõige suuremaks korp! Lembela poolt korraldatavaks ürituseks on Lembe-ja naljalaulude võistlus, millest on osa võtma kutsutud kõik akadeemilised organisatsioonid. Toimub kaks võistlust, millest esimeses esitatakse üks lembelaul ning teises osas kohapeal vastavalt võistlejatele antud ülesandele välja mõeldud naljalaul. Lembelaulude võitja selgitab välja žürii, kuhu kuuluvad avaliku elu tegelased ja muusikaga seotud inimesed. Kõige rohkem on Lembelauludelt peaauhinna koju viinud korp! Vironia, kelle konvendis on tavaliselt toimunud ka järelpidu. Naljalaulu võitja selgitab välja publik. Eriauhinnana antakse välja lembelensade lemmik lembelaul. Pärast auhindade väljakuulutamist toimub tantsimine ja meeleolukas järelpidu koos teiste akadeemiliste organisatsioonidega.

Iga semestri alguses toimuvad külalisõhtud, mis on mõeldud uutele liikmetele korp! Lembelaga tutvumiseks. Külalisõhtu käigus on naistudengitel võimalus tutvuda korp! Lembela ajaloo ja tegevusega ning kuulata rebasereferaati. Kui ametlik osa on läbi saanud, siis on võimalik vestlusringis huvipakkuvatel teemadel lembelensadelt juurde pärida ja omavahel tutvuda.

Kevadsemestril toimuvad korp! Lembela elus kõige suurejoonelisemad üritused nagu Vabariigi aastapäev, Lembe-ja naljalaulude võistlus ning Volbriöö. 24.veebruari hommikul minnakse päikesetõusul Eesti Vabariigi lipuheiskamise tseremooniale ning seejärel toimub akadeemiliste organisatsioonide rongkäik, mis algab Raekoja platsilt linnapea tervitusega ja lõpeb Stenbocki maja hoovis peaministri kõnega. Pärast rongkäiku toimub pidulik koosviibimine mõnes hubases restoranis. Vabariigi aastapäeva raames leiab aset kõikidele akadeemilistele organisatsioonidele mõeldud pidulik kokteiliõhtu.

Lipuvalved Toompea lossi hoovis Vabariigi aastapäeval 

Kevadsemestri haripunktiks on Tartus aprillikuu viimasel õhtul ja ööl toimuv Volber, mille raames toimub akadeemiliste organisatsioonide rongkäik ja kus üheks päevaks antakse võim Tartu linnas üle tudengitele. Pärast südaööd on akadeemiliste organisatsioonide uksed kõigile avatud ja välja on pakutud meeleolukad kavad öö sisustamiseks. Esinevad tuntud ansamblid, muusikakollektiivid, etendatakse rebaseteatreid, mõned organisatsioonid pakuvad oma hoovis grill-liha ja muud head-paremat, käib tants ja trall. Hommikul toimuvad erinevates organisatsioonides kaatripäevad või supihommikud, kus saab kosutavat sööki ja jooki, et eelmise öö sündmustest taas end värskena tunda.

Volbrirongkäik

Kuigi suvel on akadeemilises elus puhkus, leiavad siiski aset suvepäevad nii omakeskis kui ka koos mitmete teiste akadeemiliste organisatsioonidega. Külastatakse kauneid ja põnevaid Eestimaa paiku ning veedetakse üheskoos lõbusalt aega.

Lisaks eelpool mainitud üritustele toimuvad igal semestril ka mittetraditsioonilised üritused ja ettevõtmised: erinevad stiilipeod, kokteili- ja tantsuõhtud ning kontsertide- ja teatrikülastused. Koosviibimisi korraldatakse ise, koos teiste akadeemiliste organisatsioonidega ning külastatakse ka teiste organisatsioonide üritusi. 

Tegevust on palju-palju ja igavaid õhtuid ei ole enam Sinu elus olemas!