Igapäevane tegevus

Korporatsioon Lembela tegevus koosneb paljudest ametlikest ja mitteametlikest üritustest. 

Ametlike ürituste hulka kuuluvad iganädalased koosolekud, rebasetunnid, külalisõhtud, cantustunnid, Lembe- ja naljalaulude võistlus, kommerss ning muud juhatuse poolt ametlikeks kuulutatud üritused. Mitteametlike ürituste hulka kuuluvad näiteks suvepäevad, tantsukursused ja muud lembelensade poolt korraldatavad ettevõtmised.

Igal nädalal toimuvad koosolekud, mis on kaasvõitlejatele ja rebastele kohustuslikud. Koosolekutel otsustatakse konvendielu tähtsate küsimuste üle, arutatakse eesootavate ürituste sisu, tähistatakse sünnipäevasid ja tehakse ettepanekuid konvendielu paremaks muutmiseks. Aeg-ajalt toimub pärast koosolekut cantustund, mida viib läbi magister cantandi ja millest võtavad osa nii värvikandjad kui rebased. Cantustund on laulutund, kus lauldakse isamaalisi- ja tudengilaule ning arendatakse liikmete lauluoskust.

Samuti toimuvad igal nädalal rebasetunnid, mida viib läbi rebasevanem ja milles osalemine on rebastele kohustuslik. Rebasetundides õpetab rebasevanem rebastele korp! Lembela kodukorda ja traditsioone ning ka teiste akadeemiliste organisatsioonide sümboolikat ja tavasid. Rebasevanema õlul lasub vastutusrikas ülesanne kasvatada rebastest aktiivsed ja kombekad akadeemilise maailma liikmed.

Iga naiskorporant peab oskama tantsida. Nii toimuvad igal semestril vähemalt kord nädalas tantsukursused, millest enamjaolt võtavad osa rebased, kuid viimastel aastatel on need kogunud väga suurt populaarsust ka värvikandjate seas. Korp! Lembela, olles aktiivne naiskorporatsioon Tallinnas, on väga tiheda graafikuga, eriti mis puudutab tantsukursuseid. 

Igal nädalal on meie konvendiruumides valve ning võtame vastu külalisi. Valved toimuvad neljapäeviti kl 19-22. Tulge külla!