Põhimõtted

Korporatsioon Lembela on akadeemiline organisatsioon - tähtsustame haridust ja haritust. Peame oluliseks akadeemiliste teadmiste arendamist, au sees on sportlikud ja kultuurilised tegevused. Tähtis on liikmete väärtuskasvatus, hea käitumine ja viisaka etiketi järgimine.

Põhiväärtused

Meie põhiväärtusi kannavad endas meie kolm lipuvärvi:

Meie jaoks on oluline isamaaliste väärtuste hoidmine ja meelsuse kujundamine, õppides ja õpetades noori oma maad - Eestit armastama.

Ühest küljest oleme ka sidususe loojad ja hoidjad ühiskonnas – korporatsioonist võib leida inimesi väga erinevatest ühiskonnakihtidest, staatusest, asukohast, erialalt, vanuselt. 

Külg-külje kõrval sõpruses-aususes-kohusetruuduses koostoimides loome ja süvendame inimeste- ning põlvkondadevahelist sidusust ja ühiskonna terviklikkust.

Korp! Lembela on apoliitiline organisatsioon.

Constantia ad finem ducit!