Taasasutamine

1988 oli pöördeline aasta Eesti jaoks. Toimus paljudele senikehtinud tõdede ümberhindamine ja tuli ühiskonna selgelt väljaöeldud tahe pöörduda demokraatia poole. Sotsiaalne elu oli muutunud väga aktiivseks. 

1990. aastaks oli taastamata veel üks kunagine naiskorporatsioon. Sel ajal elas enamus korp! Lembela vilistlastest peamiselt Tallinnas ja selle lähiümbruses. Juhuslikult kohtusid korp! Lembela vanem vilistlane auvil! Alice Roolaid ja tulevane taasasutaja vil! Evelin Müüripeal Tallinna Konservatooriumis. Lähemalt tuttavaks saades muutus mõte korp! Lembela taastamisest üha tõelisemaks. Viimaks otsustasidki kuus Pedagoogilise Instituudi tudengit taastada Tallinnas korporatsiooni Lembela.

30. märtsil 1990. aastal toimus vanemate vilistlaste kaasabil taastamiskoosolek Tallinnas. Esimeseks esinaiseks valiti Evelin Müüripeal. Taastati Tartu ülikooli arhiivist pärinev algne 1924 a. põhikiri ning kodukord taastati mälu järgi. 

3. juunil 1990. aastal kinkisid  vilistlased Evi Paas, Alice Rooliad ja Elfriede Marran korp! Lembelale uue lipu. 

5. oktoobril 1990. aastal toimus kommerss, kus taasasutajad Evelin Müüripeal, Epp Hergauk, Kristiina Mendel ja Anu Luks said pähe värviteklid. 66. aastapäeval toimus Tallinna Kaarli kirikus korp! Lembela lipu õnnistamine, sellele järgnes pidulik aktus Tallinna Raekojas. Õhtul toimus bankett Estonia Teatri talveaias.  


Korp! Lembela taasasutamine 1990.a Tallinna Raekojas
...ja edasi

Seega oli taastamisega lõpule jõutud ning tuli edasi tegutsema asuda. Esimesed aastad kulusidki traditsioonide sisseseadmisele ning oma koha leidmisele. Alustati iganädalaste koosolekutega, toimusid referaatõhtud, cantus-ja rebasetunnid ning muud üritused, mis kuuluvad korporatsioonielu juurde. Aastate jooksul on välja kujunenud suuremad traditsioonilised üritused, kuhu kogunevad esindused ka teistest akadeemilistest orgnaisatsioonidest. Vastlapäeva aegu toimub liulaskmine uiskudel Lembeliug, mõnel Tallinna liuväljal ning loomulikult ei puudu sealt tee ja kuklid. Kõige pikemate traditsioonidega ettevõtmisteks on Lembe-ja naljalaulude võistlus märtsi lõpus, mida peetakse 1994. aastast alates. 

Juunis 1997. aastal sõlmiti sõprusleping korp! Leolaga. Sel hetkel oli tegu ainulaadse ning julge sammuga: Eestis tegutsevad meeskorporatsioonid ei olnud enne naiskorporatsioonidega selliseid lepinguid sõlminud.

1998. aastal taastati vilistlaste eestvedasmisel vapikilp. Kui korp! Lembela 1990. a taastati, siis ei olnud vanast vapist alles rohkem kui mälestused ja fragmendid paaril üldpildil. Kohe ei olnud võimalik seda taastada ja oli pakilisemaid probleeme: tuli ju kõigepealt üles ehitada organisatsioon ise ja seejärel tegelda sümboolikaga. 

1998. aasta kevadest hakkas ilmuma korp! Lembela ajaleht "Constantia", milles kõik liikmed saavad jagada oma mälestusi ning avaldada arvamust.

2007. aasta sügisest kolis korp! Lembela oma praegusesse konvendikorterisse Tallinna Tudengimajja Raekoja platsile.

4. oktoobril 2008 toimus korp! Lembela taasasutamise aja esimene rebaselend. Peale seda on neid toimunud ka 2009 mais ja 2010 märtsis. Kõik rebaste lendamise katsed on siiani ebaõnnestunud.

29. mail 2011 allkirjastati pikaajalise sõpruse tunnustamiseks kartell-leping läti naiskorporatsiooniga Selga.